GEOMIN d.o.o.

za bušenje, miniranje i projektiranje

Pružamo usluge bušenja i miniranja na kamenolomima, površinskim kopovima te širokim iskopima razne namjene u graditeljstvu.

Obavljamo specijalna podvodna miniranja te rušenje objekata miniranjem.

Vršimo hidrogeološke radove i bušenja istražnih bušotina i zdenaca.

  • iskusno i stručno osoblje
  • najsuvremenije tehnologije i oprema
  • fokus na zaštitu ljudi i materijalnih dobara prilikom miniranja
  • parametri miniranja se prilagođavaju svakoj pojedinoj situaciji na terenu uz pomoć seizmičkih mjerenja

Djelatnosti i usluge

Saznajte više

Strojevi i oprema

Saznajte više

Reference i projekti

Saznajte više